Ako a prečo byť videný na popredných miestach internetu bez platenej reklamy?

Riešením je SEO

Každý z nás je denne konfrontovaný s prehľadávaním internetu, či už za účelom nákupu, predaja, získavania prehľadu a pod. Všetko čo sa nám na prehliadačoch zobrazuje je výsledkom ľudskej práce a nie náhody. Táto práca sa nazýva SEO.

Ako SEO v praxi funguje z pohľadu užívateľa?

Určite ste už na Google hľadali aj vy napr. donášku jedla, alebo niečo iné. Po zadaní kľúčových slov v našom príklade rozvoz jedlo sa vám zobrazil zoznam stránok ponúkajúcich jedlo. Dostali ste sa pri výbere toho kde a aké jedlo si objednáte ďalej ako na tretiu stranu v Google? Určite nie – no a takto to funguje aj vo vašom segmente podnikania. Váš potencionálny zákazník hľadá produkty a služby ale tak ako vy a aj iný sa nechcú preklikávať celý deň stránkami. Preto svoje prehľadávanie ukončujú ľudia až v 80% pri nájdení troch stránok na ktorých si môžu daný produkt, alebo službu porovnať. Posúďte sami na ilustračnej animácií.