Naša dielňa.

Tvorba loga

Každý podnikateľský subjekt sa snaží poskytovať svoje produkty či služby s profesionálnym podaním a najvyššou kvalitou. Zároveň však je veľmi potrebné odlíšiť sa od konkurencie, budovať si vlastnú značku a marketingové stratégie. Základným kameňom je LOGO spoločnosti, produktu  a služby, ktoré vás bude reprezentovať po celú dobu vášho pôsobenia na trhu, ale zároveň bude budovať hodnotu značky a všeobecného povedomia o vašej kvalite poskytovaných tovarov a služieb.

Firemná identita

Veľa krát sa stretávame s otázkou, čo to vlastne je a načo nám bude dizajn manuál ? Veď máme svoje logo a to nám stačí, niekto nám vytvorí leták, web, atď., my posúdime či sa nám to páči alebo nie. Toto je jeden zo základných omylov a chýb, ktorých sa môžete dopustiť pri tvorbe, prezentácii a komunikácii značky. Potrebné je si uvedomiť, že dizajn manuál je nástrojom k úspechu, ktorý definuje profesionálom prácu s vašim, logom, fontami písma, firemnými farbami, sloganmi a komunikáciou. Ide o nutnosť pri profesionálnej práci grafických dizajnérov, tlačiarov a médií, ktoré používate na komunikáciou (letáky, bilboardy, inzertné noviny atď), jednoducho všetkých, ktorí s vašou firemnou identitou pracujú.  Zachovanie kódexu firemnej identity stojí a padá na dizajn manuáloch, keďže sú zamerané nielen na klienta, ale aj na partnerské spoločnosti a zamestnancov.

Reklamné spoty

Najsilnejším pútačom pre ľudské vnímanie je pohyb. V kombinácii s kreatívnou tvorbou, podporenou postprodukciou, dostaneme na výstupe imidžové pre spotrebiteľa ľahko zapametateľné, zážitkové odovzdávanie informácií. Animované a hrané spoty sa preto považujú za najefektívnejší spôsob komunikácii. V našej ponuke nájdete pestrú paletu výroby 2D, 3D až po video reklamné spoty. Ich následné uplatnenie je rozmanité na LED obrazovkách, internete a TV.

Tlačoviny

Bežne sa stretávame s imitáciou grafického spracovania letákov a inými pokusmi o atraktívnu komunikáciu smerom k spotrebiteľom. Tieto home production, ktoré majú imitovať profesionálne grafické riešenia a ušetriť na kvalite použitých materiálov, v skutočnosti poškodzujú značku, predajnosť produktov a služieb. Zverte sa nám pri riešení tvorby vizitiek, letákov, brožúr, katalógov, plagátov, banerov, bilboardov, produktových katalógov, perforovaných fólií, polepov áut atď., zverte sa profesionálom. Konzultácie pri voľbe materiálov napr. vhodného papiera, fólie…. sú samozrejmosťou.

Zaujímavé, však?

Zistite viac.