SEO audit

Neodmysliteľný krok pre úspešný eMarketing je nielen kvalitná vizualizácia, ide o bezchybné nastavenie procesov, ktoré nie je možné ľudským okom vidieť, ale sú neodmysliteľnou súčasťou plne funkčného webového portálu. Ponúkame vám možnosť nechať si urobiť analýzu vašej web stránky a zistiť, ako ju vidia vyhľadávače (GOOGLE, ZOZNAM, BING, CHROM, EXPLORER atď). Prípadné vzniknuté chyby pri kódovaní alebo spravovaním administrátorom vášho webového portálu sú pri SEO audite zdokumentované do SEO reportu.
Na základe tohoto je možné vykonať nápravu a tieto chyby odstrániť.