SSL certifikát je základný pilier bezpečnosti webstránok – silné šifrovanie 128-256 bit . Zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi vašou stránkou a návštevníkmi. Jednoznačnej identifikácii prevádzkovateľa webstránky získate dôveryhodný web pri ktorom vám certifikát dokonca pomôže vylepšiť vašu pozíciu vo vyhľadávaní Google. Certifikáty rozdelujeme na DV, OV, EV s možnosťou podpori zabezpečenia viacerých domén pomocou SAN/UC.

 • DV - Domain Validation

  (Overenie domény)

 • od 30€ za certifikát s platnosťou na jeden rok
 • V adresnom riadku je zelený zámok a HTTPS
 • Najnižšia úroveň SSL certifikátu slúži len na overenie domény.
 • Základná dôveryhodnosť.

 • Dostačujúce pre malé weby a e-shopy.

 • OV - Organization Validation

  (Overenie organizácie)

 • od 200€ za certifikát s platnosťou na jeden rok
 • V adresnom riadku je zelené pole so zámkom a názvom spoločnosti pre ktorú bol certifikát vystavený.
 • Stredná úroveň SSL certifikátu slúži na overenie organizácie / právneho subjektu.
 • Vyššia dôveryhodnosť a kvalitnejšie zabezpečenie.
 • Vhodné pre firemné weby a e-shopy.
 • EV - Extended Validation

  (Rozšírená validácia)

 • od 300€ za certifikát s platnosťou na jeden rok
 • V adresnom riadku je zelené pole so zámkom a názvom spoločnosti pre ktorú bol certifikát vystavený. V prehliadači Internet Explorer je celý adresný riadok zelený.
 • Najvyššia úroveň SSL certifikátu s dôkladným overením organizácie aj žiadateľa o certifikát.
 • Najvyššia dôveryhodnosť.
 • Vhodné pre finančné inštitúcie a veľké weby.
 • SAN/UC

  (zabezpečenia viacerých domén)

 • 50€ vždy za jeden subjekt a počet domén (subjektov)
 • Umožňuje chrániť jedným SSL certifikátom viacero domén. Je možné tým výrazne šetriť vstupné náklady na získanie SSL zabezpečenia pre viacero webových projektov.
 • Certifikát umožňuje získať k základnej doméne až 100 ďalších domén (subjektov). Celkom tak je možné zabezpečiť až 100 spolu nesúvisiacich domén. Je možné objednať minimálne 4x SAN/UC.
 • Počas platnosti certifikátu je možné SAN domény meniť alebo tiež dopĺňať. Hlavnú doménu nie je možné v čase platnosti meniť.

Zaujímavé, však?

Zistite viac.

*ceny sú uvedené bez DPH