Dôkladným vyplnením tohoto dotazníku nám poskytnete základné informácie pre prípravu cenovej kalkulácie a následnú realizáciu Vašeho webového projektu.
V závislosti na Vašich požiadavkách nemusia byť niektoré otázky relevantné, v takom prípade ich vynechajte