Žiar nad Hronom.

LED obrazovky.

V Žiari nad Hronom je LED obrazovka situovaná na najfrekventovanejšej križovatke v meste, ulic Dr.Jánskeho, M.Benku a SNP. Cesta, pri ktorej je obrazovka umiestnená je hlavným ťahom v smere na mestá Handlová, Prievidza, Trenčín. V blízkosti je 5 obchodných reťazcov: Bila, Lidl, Tesco, Kaufland a samotný OD Prior, na ktorom je obrazovka umiestnená.

 

 • počet obyvateľov mesto + spádová oblasť: 21 000 + 27 000 = 48 000
 • denná frekvencia premávky autá/ľudia okolo LED obrazovky cca: 24 000
 • 100,00€ / mesiac

 • TIME 6
 • 12 sekundový spot
 • intenzita vysielania každých 6 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h
 • 180,00€ / mesiac

 • TIME 3
 • 12 sekundový spot
 • intenzita vysielania každé 3 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h
 • 330,00 € / mesiac

 • TIME 1
 • 12 sekundový spot
 • intenzita vysielania každú 1 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h
 • 50,00€ hod / mesiac

 • Time night
 • spot/y vysielané v danú nočnú hodinu
 • nočné vysielanie od 21:30h do 07h:

* všetky ceny sú uvedené bez DPH

 

Zľavy.

25% 12 mesačná kampaň