Banská Bystrica.

LED obrazovky.

V Banskej Bystrici je LED obrazovka umiestnená na   Vajanského námestí – lokalita Hušták, oproti hlavnému vchodu do Europa Shopping Center, Europa Business Center (103 rôznych predajní a prevádzok) pri najväčšom a najfrekventovanejšom cestnom uzle, ktorým denne prejde množstvo spotrebiteľov po hlavných cestných smeroch Zvolen – Brezno, nadjazd Zvolen – Ružomberok, miestnych cestách – smer od sídlisk Radvaň, Kráľová, Úsvit, Fončorda, kruhová a svetelná križovatka, bezprostredná blízkosť 3 – och   zastávok MHD a pešej zóny historického centra mesta.

 • počet obyvateľov mesto + spádová oblasť: 80 000 + 31 000 = 111 000
 • denná frekvencia premávky autá/ľudia okolo LED obrazovky cca: 45 000
 • 150,00€ / mesiac

 • TIME 6
 • 15 sekundový spot
 • intenzita vysielania každých 6 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h
 • 230,00 € / mesiac

 • TIME 3
 • 15 sekundový spot
 • intenzita vysielania každé 3 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h
 • 380,00 € / mesiac

 • TIME 1
 • 15 sekundový spot
 • intenzita vysielania každú 1 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h
 • 100,00€ h / mesiac

 • Time night
 • spot/y vysielané v danú nočnú hodinu
 • nočné vysielanie od 21:30h do 07h:

* všetky ceny sú uvedené bez DPH

 

Zľavy.

25% 12 mesačná kampaň