Banská Bystrica.

LED obrazovky.

 • 100,00€ / mesiac

 • TIME 6
 • 15 sekundový spot
 • intenzita vysielania každých 6 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h
 • 150,00 € / mesiac

 • TIME 3
 • 15 sekundový spot
 • intenzita vysielania každé 3 min.
 • denné vysielanie od 07h do 21:30h

* všetky ceny sú uvedené bez DPH
* ceny platia pre 12 a viac mesačné kampane

V Banskej Bystrici je LED obrazovka umiestnená na   Vajanského námestí – lokalita Hušták, oproti hlavnému vchodu do Europa Shopping Center, Europa Business Center (103 rôznych predajní a prevádzok) pri najväčšom a najfrekventovanejšom cestnom uzle, ktorým denne prejde množstvo spotrebiteľov po hlavných cestných smeroch Zvolen – Brezno, nadjazd Zvolen – Ružomberok, miestnych cestách – smer od sídlisk Radvaň, Kráľová, Úsvit, Fončorda, kruhová a svetelná križovatka, bezprostredná blízkosť 3 – och   zastávok MHD a pešej zóny historického centra mesta.

 • počet obyvateľov mesto + spádová oblasť: 80 000 + 31 000 = 111 000
 • denná frekvencia premávky autá/ľudia okolo LED obrazovky cca: 45 000