Atraktívna forma výmenného obchodu tovarov a služieb

Záujem o tento druh spolupráce na trhu vzrastá a preto aj my umožňujeme tento druh spolupráce. Pokiaľ by ste mali záujem bártrovať, vaše produkty a služby s našou spoločnosťou za naše protislužby. Či už by sa jednalo o čiastočný bárter, pri ktorom by bola časť hodnoty vyplácaná a zvyšok by bol výmenný obchod, alebo by sa jednalo o 100% bárter. Radi privítame vašu ponuku s návrhom na možnú spoluprácu.

Je lepšie svoje prebytky vymeniť na bártrovom trhu, ako ich skladovať a vystavovať morálnemu zostarnutiu. Využite aj vy výhody ktoré nám takýto druh spolupráce poskytuje.